سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آفت دانش عمل نکردن به آن است . [امام علی علیه السلام]
منطقه و بیداری اسلامی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» بزرگ معمار تاریخ انقلاب در 22بهمن57

امام خمینی (ره ) که آگاه ترین مردم به اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، در سـال اوج گـیـری نـهـضـت و قـبـل از آن بـودند، مـهـم تـریـن عـامل پیروزی و رمز موفقیت را همانا تحولی الهی می دانست، که در روح مردم ایجاد شده بـود، و مهم ترین علل آن را نقش معنویت در پیروزی انقلاب اسلامی می دانستند در مقابل آن قدرت بزرگ و ضد انسانی شاه و التیماتوم های ترس آور عوامل و عناصرش به مردم ایران مبنی بر تیراندازی مستقیم به سوی مردم که آنها را اغتشاشگر می خواندند، به ناگاه مـردم بـا سـخـنـان حـضـرت امـام مـتـحـول می شدند و به خیابانها می ریختند، مـردم بـا شنیدن سخنان پیامبر گونه امام (ره )، گویی دوباره و از نو به خداوند ایمان آورده اند، امـا ایـن بـار، بـا جـان و دل به ندای رهبری آسمانی که آنان را به انجام تکلیف الهـی مـی خـوانـد لبـیک می گفتند، و جان را بر کف نهاده ، با دست خالی اما قلبی سرشار از ایـمان و معنویت رو به میدان جهاد پا می نهادند.  

بدون شک خود ما و به خصوص نسل سومی ها اینک به خوبی به این مهم پی میبریم، که روش های رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی نیز منحصر به فرد بوده است، ایشان که به حرکت از طریق مرجعیت عامه مردم اعتقاد زیادی داشت، ولی با هوشیاری وزیرکی خاصی از دست بردن به اسلحه توسط مردم جلوگیری می کرد، چرا که درگیری مسلحانه علیه یک رژیم تا دندان مسلح می توانست به جنگ داخلی خشونت باری انجامیده شود، و به شدت بر تلفات مردم انقلابی بیفزاید، و احتمال پیروزی سریع انقلاب را نیز از بین ببرد، امام با اعتماد به نفس بسیار و اراده پولادین خود، که این امر باعث تقویت اعتماد به نفس عمومی، درمبارزه با رژیم محمدرضا شاه می شد، نیز درضعف روحیه، و فروپاشی سریع حکومت پهلوی، نقش بسیار مهمی داشتند .

امام امت دردهای بشریت را دوری از مـعـنـویـت و غـرق شـدن در مـادیـات، و تحصیل قدرت مادی به هر وسیله و از هر راه دانسته، و معنویت را کلید همه دردها معرفی می کردند، آنگاه با بیان این نـکـتـه کـه مـکـتـب اسـلام، مـکـتـبـی مـادی مـعـنـوی اسـت، مـادیـّت را در پـنـاه مـعـنـویـت قـبـول داشتند، ایشان تنها راه نجات بشر را از زیر بار هزاران مشکلی که او را احـاطـه کـرده ، و تنها راه برخوردار شدنش، ‍از را زندگانی انسانی روی آوردن به اسلام می دانستند، سرانجام مردم مسلمان ایران نیز برای بیرون رفت از بحران ، تئوری معنویت گرایی امام را پذیرفتند، از همین جا فطرت پاک و ریشه های خدا باوری مـوجـود در قـلوبشـان، جـانـی تـازه گـرفـت، و وجـودشـان را از ایـمـان، توکل بر خدا و عشق به معبود و در یک کلام، معنویت پر کرد، معنویتی که چاره ساز شد و جریان تاریخ را عوض کرد.

22 بهمن ، روز قدرت نمایی ایران و ایرانی در مقابل دیدگان دشمنان دین و دنیای آنهاست دشمنانی که در طی سی و چهار سال می کوشند با انواع فشارها ، تهدیدها ، فریبها ، تزویرها در اعتقادات راسخ این مردم و مسئولان ان رخنه کنند و گاهی ، با توجه به برخی مشکلات و برخی اعتقادات سست، به پیروزی خود امیدوار می شوند اما با فرارسیدن یوم الله 22 بهمن گویی تمامی نقشه های آنان نقش برآب می گردد و بر آتش جنگ افروزی انها ، آب سردی ریخته خواهد شد، 22بهمن روز نشان دادن صلابت و قدرت ایمان مردم و خادمین آنهاست.

روز22 بهمن سال1357 مردم ایران موفق شدند بر حکومت مستبدانه و شاهنشاهی 2500 ساله ی پهلوی فائق آیند، این روز یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است تا نسل به نسل و سینه به سینه آیندگان قدر این روز را بدانند، نسل جوان امروز از پدران خود می شنوند که در روز 22بهمن 57 حنجره های بس که پدرانشان از هر قشری شعار درود بر خمینی استقلال آزادی جمهوری اسلامی داده بودند گرفته بود، خود نگارنده حنجره ام کیپ کیپ شده بود عصر روز 22بهمن نمیتوانستم حرف بزنم، بس که فریاد زده بودیم و در بالای همه ماشین ها شعار می دادیم با اینکه شانزده سال هم بیشتر نداشتم و ما در اخل در موضوعات مختلف به آن صورت که می خواستیم دخالت نمی دادند ولی بزرگتر ها جوان ها و مردمان بزرگتر پیشاپیش ما در حرکت بودند و من گاهی با بچه ها کوچکتر از خودم چهرده ساله ها و گاهی با بزرگترهای بزرگتر از خودم بیست ساله ها در بالای کامیون ها و یا وانتی پر از آدم سوار می شدیم و دیگر از گاز اشک آور خبری نبود و تیرندازی هوائی و مستقیم وجو نداشت و جشن پیروزی را با درود بر خمینی فریاد می زدیم و عصر روز 22بهمن و در شهری مثل کاشمر که پیروزی انقلاب را از تلویزیون های سیاه و سفید چوبی و دو متری بلر و آزمایش نگاه می کردیم، از خوشحالی اینکه صدا و سیمای تهران که به دست مردم، در همان عصر روز 22بهمن فتح شده بود، اشک شوق می ریختیم و سرلشکر نصیری رئیس جنایتکار ساواک را جوان ها به تلویزیون آورده بودند و او از ترس نمیتوانست جواب بدهد که چرا آن همه جوان های پاک انقلاب را در زندانهای مخوف شکنج و شهید کرده است؟ آن قصاب فقط میگفت من دستورات شاه را انجام داده ام.

بهمن 57 تاثیر گزارترین روزها را در تاریخ این کشور ایران رقم زد و بالاخره بعد از سالها رنج و تلاش و مبارزه ملت به هدف دیرینه و آرزویش که همان به دست گرفتن سرنوشت خودش بود رسید، حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن سال1357 زمانی که به پیروزی دست یافتند با پشتیبانی نود و هشت درد ملت ایران تصمیم گرفتند خود سرنوشت ملت ایران را در زیر لوای اسلام رقم بزنند و این مهم ترین اتحادی است که در انقلاب اسلامی ایران هنوز هم وجود دارد و امام خمینی از آن به عنوان وحدت کلمه نام می بردند پس ما این روز بزرگ را به نیکی و بزرگی پاس می داریم.

در تکوین انقلاب اسلامی، نهادهایی چون مساجد که مرکز تجلی فرهنگ اسلامی بودند، و نقش سازماندهی نیروهای درگیر با رژیم را ایفا می کردند، در صدر اسلام نیز، علاوه بر آنکه مساجد ،کانونی برای عبادات محسوب می شدند، مرکز فعالیت های اجتماعی نیز به حساب می آمدند، و امام با درایت سیاسی الهی که خدا به ایشان داده بود مساجد را هم چون صدر و اوایل اسلام که جریان سقیفه به وقوع نپیوسته بود مثل همان زمان احیا کردند از سوی دیگر، در حملات اخیر دشمنان به جهان اسلام بعد از انقلاب اسلامی ایران همین مساجد از اولین کانون هایی بوده اند که مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته اند، مساجد و هیئت ها در طول تاریخ اسلام ، کانون عبادت، آموزش، پایگاه قضاوت و داوری ،مکانی برای ارتباط جمعی و تبادل اخبار و پایگاه جهاد و حرکت های انقلابی بوده است.

طی سی و چهار سال می کوشند با انواع فشارها ، تهدیدها ، فریبها ، تزویرها در اعتقادات راسخ این مردم و مسئولان ان رخنه کنند، با فرارسیدن یوم الله 22 بهمن گویی تمامی نقشه های آنان نقش برآب می شود و بر آتش جنگ افروزی آنها ، آب سردی ریخته می شود، این روز، روز نشان دادن صلابت و قدرت ایمان مردم و خادمین آنهاست.

همچنین وجود رهبری حسین ‏گونه امام خمینی رحمه‏الله علیه، یکی از مهم‏ترین جلوه‏های تأثیر نهضت عاشورا در پیدایش انقلاب اسلامی مردم ایران بود، مردم ایران به خوبی صلابت، شهامت، شجاعت، قاطعیت، سازش ‏ناپذیری و روح حماسی امام حسین علیه‏السلام را در شخصیت امام خمینی رحمه‏الله متجلی می‏دیدند، و شرایطی که امام حسین علیه‏السلام برای رهبر و حاکم جامعه اسلامی توصیف می‏کرد، در او می‏یافتند.

ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از سویی باعث شد تا دشمنی قدرت های حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملت ها به ویژه مسلمان ها تبدیل کرد، بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرد، و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است، واقعیت این است که اندیشه صدور انقلاب که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود، با نگرش های گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کردند. 

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله با قیام خود، غرور ملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند، مردم ایران نه تنها سرنوشت کشورشان را تغییر دادند، بلکه میلیون‏ها انسان گم ‏گشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتا پرستی فراخواند، پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت، این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.  

مردم ایران در روز22 بهمن 1357 از امام و مرشد بزرگ خود رحمت الله علیه یاد گرفتند سرباز کوی عترت اهل بیت علیم السلام باشند، دوره آموزشی مان هیئت هایی در مساجد بود، پــادگــاهایمان و آموزش اسلحه بچه ها چــادری در مساجد و تکایا و هیئت ها بود، و سر درش فرموده های حضرت علی (ع) با ذوالفقاری در جلو بود، محــل خدمت مان ارتش حیــدر بودیم ، مردم غیرتمند ایران هم از خدا خواسته بهر جانبازی پی هر فرصتی می گشتیم، نقش سردوشی مان یا فاطمه الزهرا بود، قمقمه مان پر از آب علقمه بود، رنــگ پیراهــن مان که زینب (س) آن را برایمان دوخته بود نه رنــگ خاکــی بلکه مشکی بود، اسـم رمز مان یا زهرا بود و افسر مافوق مان عباس بن علی (ع) بود.

اگر بدخواهان کینه توز ایران این را باور ندارند، اندکی صبر کنند تا ببینند حماسه ی امسال ملت بزرگ و ولایتمدار ایران بار دیگر چشمها را خیره خواهد کرد و دیدگان برخی را نیز از حدقه بیرون درخواهد آورد.

ایرانیان پرچم علوی را که در سال 57 به اهتزاز در آورده اند را هرگز بر زمین نخواهند گذارد ملت عزتمند ایران اگر چه در طول سال می کوشند بر مشکلات فائق آیند و خدای ناکرده در آن میان با بی توجهی ها و بی مهریها مواجه خواهند شد اما همه ساله در روز22 بهمن به خیابانها می ریزند تا دوست و دشمن بداند این ملت پای علی (ع) و نایبانش چون کوه ایستاده است.

روز 22بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است تا نسل به نسل و سینه به سینه آیندگان قدر این روز را بدانند نسل جوان امروز باور دارند که تا قبل از انقلاب اسلامی انتخابات آزاد در ایران مفهومی نداشت و رییس جمهور و وزرا و موکلان مجلس همگی انتصابی بودندانقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در 22بهمن 1357 یک اتفاق مبارک بود که توانست ذلّت مردم ایران را به عزّت تبدیل کند، بر همه مردم غیرتمند و آگاه ایران اسلامی این روز فرخنده مبارک باد.

باید گفت که امام بزرگوار که درود و رحمات خداوند بر او باد هرگز پیروزی انقلاب را به خود نسبت نمی داد و اگر الان بر دلهای دوست و دشمن با افتخار یاد می شود برای همین طبع والای ایشان بود ایشان پیروزی و آن عزیر بزرگوار پیروزی انقلاب اسلامی را این طور بیان می کردند که مقداری از آنها سخنرانی های ایشان در اینجا می آید:

•پیروزی نهایی وقتی است که اسلام، به همه ابعاد و به همه احکامش در ایران پیاده شود، وپیروزی بالاتر آن که در همه اقطار عالم، اسلام حکومت کند .اسلام مایه سعادت بشر است .

•حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشکل تر است .

•پیروزی انقلاب رهین همه ملت است .

•این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و نباید این را به من منتسب کنید! پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت، این پیروزی مربوط به خدا بود . امام خمینی(ره)

•این پیروزی انقلاب ما پیروزیی بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اکبر به دست آمد .

•اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، ما پیروزیم .

•کشوری که تمام قشر هایش اینطور مُهیّای برای فداکاری هستند، این کشور پیروز است .

•ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، که همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه کردیم .

•ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد .

•ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در مقابل آن نمی تواند بایستد .

•با رفتار و اخلاق اسلامی، این قدرتی که شما را به پیروزی رسانده است را حفظ کنید .

•حفظ یک پیروزی از اصل پیروزی مشکلتر است .

•نظرلطف خدا بود که شما با نداشتن سازمان، و با نداشتن سازوبرگ ارتشی، بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید.

•الله اکبر ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان الله اکبر است.و وحدت کلمه ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان وحدت کلمه است .

•ملت رزمنده ایران با ایمان به خدا و وحدت کلمه، بر قدرت شیطانی عظیم که همه قدرتها پشتیبان آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از کشور خود قطع کرد .

•رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود .

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( شنبه 91/11/21 :: ساعت 8:8 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
تعریف ناقص از حقیقت لیبرال دموکراسی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد
تحمل عُسرت و تنگدستی
انقلاب اسلامی ایران نمادی از قدرت و اراده خداوند
برجام دندان دردِ ملت انقلابی ایران است
به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت ، چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم
برای مبارزه با ام الشیطان سلاحی دو دَم لازم است
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 109
>> بازدید دیروز: 121
>> مجموع بازدیدها: 221193
» درباره من

منطقه و بیداری اسلامی
داریوش احمد رضا بهمنیار
سی سال قبل امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) از میان ما رفت با شکوهی بزرگ و بی نظیر، ما مردم ایران او را تشییع کردیم و این اندوهی بزرگ بر دل هایمان برجای گذاشت اندوهی برای ما و شادی برای او، چرا که مرگ حق است و بازگشت به سوی پروردگار، اما ما مردم ایران مومن ترین بنده خدا در زمان معاصر را از دست دادیم. همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و بیشتر گناهان ما از آنجاست که این واقعیت بزرگ یعنی مرگ را فراموش می کنیم هزاران انسان از اول پیدایش آمدند که حال نشانی از آنان نیست برخی انسان ها به راه راست هدایت یافتند و برخی نه، چند صباحی دیگر قطعا هیچکدام از ما نیز در این دنیا نخواهیم ماند و به سرای دیگر خواهیم رفت پس باید بکوشیم در کار نیک که تنها چیزیست که با خود خواهیم برد و از تاریخ عبرت بگیریم که کسانی که از گذشتگان خود پند نگیرند خود عبرت دیگران خواهند شد. این که بر رفتن امام راحل بگرییم موجه است اما این تمام دِینِ امام راحل بر گردن ما نیست بلکه تداوم و ماندن در راه او که راه خداست اصل است اینک حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر عظیم الشأن مسلمانان جهان و جانشین امام راحل، راه او را که همان راه خداست را ادامه می دهند و مسلمانان همه عالم را بر زمین سرافراز خواهند ساخت تا نظام جمهوری اسلامی به عنوان یادگاری در تاریخ بشر از حکومت مقتدر الهی بر زمین باقی بماند. آمریکائیان می گویند تحریم هائی که علیه ایران به کار بردیم در تاریخ جهان بی سابقه است و هر کشوری را ظرف چند سال از پا در می آورد با منطق معمول حرف آنها درست است اما انقلاب اسلامی با خواست و اراده خداوند و بر اساس الهام او شکل گرفته و قرار نیست نشان دهنده حداکثر توان یک رژیم چپاولگر زورگو باشد بلکه برای نمایش عظمتِ قدرت پروردگار عالم شکل گرفته است، اینک زمانی است که خداوند لطف و رحمت خود را شامل انقلاب اسلامی ما کرده است تا نشانه هائی از عظمت خود را بر ما نمایان سازد، در آنجا که تدبیر عقل انسان و قدرت او به انتهای خود برسد عظمت اعجاز انقلاب اسلامی نمایان می شود، امروز خداوند می خواهد این انقلاب را به پیروزی برساند تا نمونه ای باشد از حکومت الهی بر زمین که با اعجاز او همراه شده است بزرگی از آن خداست و سپاس او را که هوشمندترین و مقرب ترین بندگانش را به رهبری ما گمارده است. باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد

» پیوندهای روزانه

تابناک [2]
انتخاب [2]
پایگاه خبری انقلاب نیوز
شبکه اطلاع رسانی دانا
موسسه فرهنگی راسخون
نقل قول - وبلاگ نویسان خوزستانی
پایگاه خبری مشهد پیام [1]
شبکه خبری تحلیلی تیتر یک [1]
پایگاه خبری لنگر نیوز
ظهور
وب سایت خبری تحلیلی رصد [1]
وبلاگ نویسان خراسان رضوی [3]
سواد رسانه ای ایرانیان [1]
وبگاه جوان انقلابی [1]
پایگاه خبری شلمچه نیوز
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
برجام برای برداشتن تحریم ها بوده . جریانی منحرف از انقلاب اسلامی . دل به عشق زنده می ماند عشق به امام خمینی (ره) . حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی[-1] .
» آرشیو مطالب
پاییز 86
زمستان 1386
بهار 1387
مرداد 87
شهریور 87
تابستان 1387
خرداد 88
شهریور 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
اردیبهشت 93
فروردین 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
تابستان 93
پاییز 93
زمستان 93
تابستان 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96
زمستان 96
بهار 97
تابستان 97
پاییز 97
زمستان 97
بهار 98
تابستان 98
پاییز 98
زمستان 98
بهار 99

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
تابناک
خبرگزاری فارس
شبکه العالم
عمارنامه
پایگاه خبری فرهنگ نیوز
رجا نیوز
جام نیوز
پایگاه خبری فاش نیوز
پایگاه خبری بولتن نیوز
پایگاه تحلیل خبر باصر
پارس نیوز
مشرق نیوز
شبکه خبر
شبکه دانا
جوان انقلابی
خیبر آنلاین
ادیان نیوز
انقلاب نیوز
روایت نو
بسیج پرس

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب