سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اى پسر آدم اندوه روز نیامده‏ات را بر روز آمده‏ات میفزا که اگر فردا از عمر تو ماند ، خدا روزى تو را در آن رساند . [نهج البلاغه]
منطقه و بیداری اسلامی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» سخن گفتن با رئیس جمهور صد تناقض دارد

ما مردم همگی یک روز در خانه نشسته بودیم

صد روز از تدبیر انتظار کشیده بودیم

کسانی که صد روز از تدبیر سخن گفته بودند  

غلط بود چون با فاسقان سخن گفته بودند

قبل از دلواپسی دلاوری را زیبنده خود کرده بودند   

غافل از فیش های نجومی حد خود را گم کرده بودند

گفتند مذاکره کنندگان قبلی تعامل با کدخدا بلد نبودند   

لیک کشور را با تحریم روبرو کرده بودند

دولتمردان یازدهم سه سال با آمریکا مذاکره کردند  

چون جای آشفته خوابیدند خواب شان را آشفته کردند

انقلاب و آرمانهای شهدا و امام را به هیچ گرفتند    

چون خود را نه روستازادگان که نوکر کدخدا مآبان گرفتند

برجام فلک را نشکافت و طرحی نو در نینداخت    

چون تدبیر را نشناخت اعتدال را جا نینداخت

انقلابیون دلسوز گفتند بچه ها خوب گوش کنید       

گر خوب تهدید کنید لازم نیست عمل کنید

گفتند برجام عیب است و سودی ندارد         

گدائی از یانکی ها عاقبت به خیری ندارد   

لیک گفتند گر ما بین بد و بدتر انتخاب کنیم   

به که میان خوب و خوبتر پسند کنیم

گفتند گر خوب خواهش و تمنا کنیم         

لازم نیست تعطیلِ تعطیل کنیم

گوش نکردند شعار دادند با ناباوری

گفتند گوش کنید چون قول داده جان کری       

حال گویند شعار ندهید گوش کنید با خود باوری

چرا شعار می دهید چون این است کدخدا باوری

گفتند بدون لیبرال پروری نمی رسید به خود باوری

اکسید کردند و گفتند این است کدخدا پروری 

شعار می دادند و می گفتند آسمان ریسمان کنیم    

حال گویند گوش کنید باید شعار را فراموش کنیم

حال برجام مایه اطمینان قلوب دشمنان شده   

چون بنیادش بر ذلت پذیری استوار شده

تدبیر و اعتدال و امید با شکست روبرو شد      

خلاف سنگین کرد چون با مردم رودرو شد

برجام مکری ست که عمری جاودانه دارد      

داغدارش کنیم چون روندی خائنانه دارد

برجام اگر فاقد اعتبار سیاسی ست             

چون سند رسمی اش تحریم اضافی ست 

عدم قدرت تشخیص در روند برجام        

قابل بخشش نیست از دولت فرجام

تحریمی که با مرهم مذاکره درمان نشود داغ کنند     

تا با پیروزی اقتصاد مقاومتی آن را اثبات کنند

برجام تحریم را کم نمی کند      

استثنا قائده را نفی نمی کند

چون پیام رساندند به عمو سام برای توافق نامه ها            

فاز حقوق گرفتند برای سیمان کردن باور جوانه ها 

برجام چون بر مکر کدخدا دوستان سوار بود     

جشن هسته ای اش خالی از دلسوزان انقلاب بود

نسبت شهرت و پول با برجام، جواز تدبیر شکنی شد

اعتماد دولت به فاسقان دستاورد اش اعتدال شکنی شد

شمائی که نه استحکام تدبیر دارید، نه صلابت اعتدالش

مذاکرات، ملکهِ مکرِِِ رابطه با آمریکا شده، بدهید جوابش      

به کدامین تدبیر برجام را امضا کردید   

اعتدال خود را مضحکه عالم کردید

تفکر تکنوکراتی از لیبرال ها گرفتید      

اعتماد جهانی از حقوق دان ها گرفتید

گفتند اسلام انقلابی را قبول نداریم    

چون مخالف اهداف خمینی کبیریم

به عشق مذاکره با یانکی ها می کشیدند نفس   

تا اعتماد کافران را گیرند به دست

چون به مردم وعده پسا برجام دادند   

داشته های خود را یک جا به کدخدا دادند

برجام اسطوره ساز دولت لیبرال ها شد  

داشته هایش را داد و خود گدای تکنوکرات ها شد

مرد برجامی اگر شما تدبیر داشتی   

چه حاجت به اعتماد یانکی ها داشتی 

اعتماد به کدخدا با چاشنی جهالت     

برجامی شد از غرور و ندامت

برجام سه سال وردِ زبان بود   

سزای خوشبینی به کدخدا زیان بود

کسانی که دلواپس نشدند    

با اکسید کردن دلاور نشدند

انرژی منفی مذاکره با امریکائیان

شده شکست غم انگیز برای اعتدالیان

جهل ژنرال های سیاس ما کمتر از خیانت نبود   

چون راه خروج از مشکلات تکیه بر آمریکا نبود

اینکه آمریکا شیطان بزرگ است       

چون بلاگردان جهود است

آمریکا اگر بلاگردان جهود است      

چون اعتدال ما فکرش جمود است

شیطان بزرگ و جهود اسرائیلی      

هم زادند در دشمنی با رهروان خمینی

خداوند عبادت بر هر قبله ای بر آنان حرام کرده   

اسکان آنها در هر زمینی حرام کرده

خداوند دشمنان ما را فاسقان خوانده   

اعتماد به آنها را حرام خوانده

برجام قمار بازی است یک لا قبا   

کی ازش خلاص می شیم ای خدا

برجام در عنفوان جوانی رو دست خورد   

چون فریب خورد شکست خورد

برجام خرمای خیرات شده شاه کلید بزنید

از سرش به تنه اش پنالتی بزنید   

برجام زیور و زینت مکرِ آمریکائیان ست   

مسببش خیانت نوکر ماآبان کدخدایان ست

گمان کردند برجام همراه و همسفر انقلاب می شود   

ندانستند بار اضافه بر ادامه راه انقلاب می شود

کسانی که در مذاکرات دل در گرو غرب داشتند      

هویت نداشتند عشق کدخدا ماآبی داشتند

برجام کرگدن پوست و روباه حیلت بود      

چون تدبیر یازدهم اعتدال بی دلواپس بود

برجام غرور زخمی لیبرال ها درمان نکرد

چون ضرر داشت درد خود هم درمان نکرد

چون که گفتند حرف درشت نمی زنیم با کدخدا    

مردم دشمن گشتند با گردن ستبر جهل توافق نامه ها

برای اینکه پشت برجام را خالی نکنند    

ترسویان اعتدالی را دست خالی نکنند

داشته های ایران را محدود، تعطیل و سیمانی کردند

برجام را حکمِ قتلِ خود باوری جوان ایرانی کردند

نه بر جمهور خطاکار هست حرمتی

نه بر جمهور معذرت خواه هست هیبتی

برجام عیش تو کوتاه و عظمتت ناچیز بود

آیا همین برجام نازیبا نشان تدبیرت بود

برجام عظمتت ناچیز است و آرزویت پست

مردم به آتش می کشند لیبرالهایت را بر سر دست

مرد تدبیری شما که اعتدال داری    

چه حاجت به فیش های نجومی داری 

بلاخره سقوط برجام اتفاق افتاد     

چه زود ورق برگشت و در چاه افتاد

در دنیایی که حکومت جنگل برقراره  

مذاکره و تعهد دولت یازده بر سر داره 

برجامِ دولت، ستون متزلزلی ست که قاضی امینی ندارد          

تکیه بر توان داخلی غیر از اقتصاد مقاومتی راهی ندارد

ایرانیان تا تدبیر دولت یازدهم را دارند از چه بترسند

موافقان برجام در گل مانده اند به کدام دروغ برقصند

دلواپس نبودن الزاما دشمن شناسی نمیاره

ولی دلواپس بودن حتما شعور و آگاهی میاره   

رئیس جمهور برای برجام مغلطه گویی زیاد دارد   

چون آمریکا از این فریب خوردگان بسیار دارد

اگر برجام زبان داشت ذلت نامه ها می خواند 

از نداشته های تدبیر و اعتدالش می خواند  

دشمنان اسلام ایران و انقلاب فاسقانند  

در هر دو جهان رسوای کدخدایانند

اینها که اسلام کدخدا سالار دارند  

چه حاجت به اسلام ناب دارند

برجام اگر منفور ملت است   

چون زیور و زینتش کدخدا محورست

تدبیر چیست زرنگ اعتدال کیست    

والله که برجام سنبل چیزی نیست

دشمنان آگاه و دوستان ساده اندیش

کنار کشیدند در پسا برجام پر از نیش

جرم جهالت ژنرالیون کمتر از جهالت نبود

پشت کردن به منتقدان دلسوز کمتر از خیانت نبود

گر جهالتِ برجام یک تناقض دارد

سخن گفتن با رئیس جمهور صد تناقض دارد

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( چهارشنبه 95/5/13 :: ساعت 6:6 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
تعریف ناقص از حقیقت لیبرال دموکراسی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد
تحمل عُسرت و تنگدستی
انقلاب اسلامی ایران نمادی از قدرت و اراده خداوند
برجام دندان دردِ ملت انقلابی ایران است
به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت ، چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم
برای مبارزه با ام الشیطان سلاحی دو دَم لازم است
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 150
>> بازدید دیروز: 137
>> مجموع بازدیدها: 221739
» درباره من

منطقه و بیداری اسلامی
داریوش احمد رضا بهمنیار
سی سال قبل امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) از میان ما رفت با شکوهی بزرگ و بی نظیر، ما مردم ایران او را تشییع کردیم و این اندوهی بزرگ بر دل هایمان برجای گذاشت اندوهی برای ما و شادی برای او، چرا که مرگ حق است و بازگشت به سوی پروردگار، اما ما مردم ایران مومن ترین بنده خدا در زمان معاصر را از دست دادیم. همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و بیشتر گناهان ما از آنجاست که این واقعیت بزرگ یعنی مرگ را فراموش می کنیم هزاران انسان از اول پیدایش آمدند که حال نشانی از آنان نیست برخی انسان ها به راه راست هدایت یافتند و برخی نه، چند صباحی دیگر قطعا هیچکدام از ما نیز در این دنیا نخواهیم ماند و به سرای دیگر خواهیم رفت پس باید بکوشیم در کار نیک که تنها چیزیست که با خود خواهیم برد و از تاریخ عبرت بگیریم که کسانی که از گذشتگان خود پند نگیرند خود عبرت دیگران خواهند شد. این که بر رفتن امام راحل بگرییم موجه است اما این تمام دِینِ امام راحل بر گردن ما نیست بلکه تداوم و ماندن در راه او که راه خداست اصل است اینک حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر عظیم الشأن مسلمانان جهان و جانشین امام راحل، راه او را که همان راه خداست را ادامه می دهند و مسلمانان همه عالم را بر زمین سرافراز خواهند ساخت تا نظام جمهوری اسلامی به عنوان یادگاری در تاریخ بشر از حکومت مقتدر الهی بر زمین باقی بماند. آمریکائیان می گویند تحریم هائی که علیه ایران به کار بردیم در تاریخ جهان بی سابقه است و هر کشوری را ظرف چند سال از پا در می آورد با منطق معمول حرف آنها درست است اما انقلاب اسلامی با خواست و اراده خداوند و بر اساس الهام او شکل گرفته و قرار نیست نشان دهنده حداکثر توان یک رژیم چپاولگر زورگو باشد بلکه برای نمایش عظمتِ قدرت پروردگار عالم شکل گرفته است، اینک زمانی است که خداوند لطف و رحمت خود را شامل انقلاب اسلامی ما کرده است تا نشانه هائی از عظمت خود را بر ما نمایان سازد، در آنجا که تدبیر عقل انسان و قدرت او به انتهای خود برسد عظمت اعجاز انقلاب اسلامی نمایان می شود، امروز خداوند می خواهد این انقلاب را به پیروزی برساند تا نمونه ای باشد از حکومت الهی بر زمین که با اعجاز او همراه شده است بزرگی از آن خداست و سپاس او را که هوشمندترین و مقرب ترین بندگانش را به رهبری ما گمارده است. باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد

» پیوندهای روزانه

تابناک [2]
انتخاب [2]
پایگاه خبری انقلاب نیوز
شبکه اطلاع رسانی دانا
موسسه فرهنگی راسخون
نقل قول - وبلاگ نویسان خوزستانی
پایگاه خبری مشهد پیام [1]
شبکه خبری تحلیلی تیتر یک [1]
پایگاه خبری لنگر نیوز
ظهور
وب سایت خبری تحلیلی رصد [1]
وبلاگ نویسان خراسان رضوی [3]
سواد رسانه ای ایرانیان [1]
وبگاه جوان انقلابی [1]
پایگاه خبری شلمچه نیوز
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
برجام برای برداشتن تحریم ها بوده . جریانی منحرف از انقلاب اسلامی . دل به عشق زنده می ماند عشق به امام خمینی (ره) . حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی[-1] .
» آرشیو مطالب
پاییز 86
زمستان 1386
بهار 1387
مرداد 87
شهریور 87
تابستان 1387
خرداد 88
شهریور 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
اردیبهشت 93
فروردین 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
تابستان 93
پاییز 93
زمستان 93
تابستان 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96
زمستان 96
بهار 97
تابستان 97
پاییز 97
زمستان 97
بهار 98
تابستان 98
پاییز 98
زمستان 98
بهار 99

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
تابناک
خبرگزاری فارس
شبکه العالم
عمارنامه
پایگاه خبری فرهنگ نیوز
رجا نیوز
جام نیوز
پایگاه خبری فاش نیوز
پایگاه خبری بولتن نیوز
پایگاه تحلیل خبر باصر
پارس نیوز
مشرق نیوز
شبکه خبر
شبکه دانا
جوان انقلابی
خیبر آنلاین
ادیان نیوز
انقلاب نیوز
روایت نو
بسیج پرس

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب