سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کم ترین چیزی که در آخر الزمان یافت می شود، برادر قابل اعتماد است، یا درهمی از حلال . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
منطقه و بیداری اسلامی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» سقیفه طلا را دادند و مقداری مفرغ گرفتند

خداوند به اعراب در زمان صدر اسلام همه چی داد که اگر آنها به دستورات اولیای خدا و عترت پیامبر ( ص )  عمل کرده بودند و سقیفه را بوجود نمی آوردند و با علی ( ع ) بیعت میکردند خداوند چه نعمت ها که به آنها نمیداد اعراب همه آن نعمت های خداوند را با چند تا قهرمانان پوچ و تو خالی عوض کردند چون قبل از ظهور رسول خدا( ص ) اعراب نه قهرمان مردمی داشتند نه قهرمان ملی یا حتی یک اندیشمند و طبیب درست و حسابی نداشتند برای همین در سقیفه طلا را دادند و مقداری مفرغ گرفتند خدایا آخر چه چیز ابوبکر و عمر لعنت شده را میتوان با یکی از خصایل امیر مومنان حضرت علی ( ع ) مقایسه کرد زمانی که حضرت علی ( ع ) بعد از بیست و پنج سال خلیفه شد در مسجد مدینه خطبه ای جالب خواند فرمود افسوس

خداوند به اعراب در زمان صدر اسلام همه چی داد که اگر آنها به دستورات اولیای خدا و عترت پیامبر ( ص )  عمل کرده بودند و سقیفه را بوجود نمی آوردند و با علی ( ع ) بیعت میکردند خداوند چه نعمت ها که به آنها نمیداد اعراب همه آن نعمت های خداوند را با چند تا قهرمانان پوچ و تو خالی عوض کردند چون قبل از ظهور رسول خدا( ص ) اعراب نه قهرمان مردمی داشتند نه قهرمان ملی یا حتی یک اندیشمند و طبیب درست و حسابی نداشتند برای همین در سقیفه طلا را دادند و مقداری مفرغ گرفتند خدایا آخر چه چیز ابوبکر و عمر لعنت شده را میتوان با یکی از خصایل امیر مومنان حضرت علی ( ع ) مقایسه کرد زمانی که حضرت علی ( ع ) بعد از بیست و پنج سال خلیفه شد در مسجد مدینه خطبه ای جالب خواند فرمود افسوس که راه طولانی ما طولانی تر از آن شد که فکرش را میکردیم. ( ما میتوانستیم با دنبال راه رفتان به حضرت علی به بهشت موعودی که خدا وعده اش داده بود را برسیم ) اعراب وزنه ای در زمان خودشان نبودند بیابانگردان بیشماری بودند که حتی نه روم نه ایران چشم طمعی به عربستان خشک و لم یزرع نداشتند اعراب آن زمان در میان خودشان نه قهرمان مردمی داشتند نه قهرمان علمی داشتند و همدیگر را هم قبول نداشتند و فقط با هم میجنگیدند فقط قسمت هایی از یمن و حبشه زیر نفوظ ایران بود بزرگترین آرزوی اعراب همین قدر بود که یک کشور امنیت آنها را تضمین کند همین قدر که به چند تا آدمی عامی و نفهم و بی ایمان مثل عمر و ابوبکر و عثمان و چند تا تفاله های دیگر بر چسب قهرمان میزدند و در کتابها از آنها به عنوان قهرمان و صحابی جلیل القدر نام میبرند چون قهرمان مردمی نداشتند همین خلفا را قهرمانان خودشان کردند تا مثل ملل دیگر قهرمان ملی و دولت مردان ملی زیاد داشته باشند چرا که قبل از آن هیچگونه قهرمانانی ما از اعراب نمیبینیم و آن قدر بدبخت بودند که قهرمانان واقعی اشان را یاد نمیکنند همچون حمزه ابوطالب ابوذر عمار سلمان و مالک و غیره کمی هم شاعر بودند که بیشتر متملق گو بودند حتی تا جائی رفتند که در یکی از کتابهایشان نوشته اگر خداوند حضرت محمد را مبعوث نمیکرد حتما عمر را مبعوث میکرد و همین عوامل با پیروزی بر ایران و روم متملق گویانشان را مجبور کرد که از انسان های تو خالی قهرمان بسازند  شناختن قهرمان های زنده به مردم همزمان شد با پیروزی هایشان بر روم و ایران دیگر به جای خدا پرستی و امام پرستی آدم هایی مثل عمر و ابوبکر را علم کردند و برای اینکه اعمال شیطانی آنها را ادامه بدهند سالهای سال و حتی قرن ها بعد از امویان و عباسیان از راه و طریقت آنها حمایت کردند چرا که راه شیطانی آنها همان بود که کاخ های اموی و عباسی میخواستند امویان و عباسیان آن راه را ادامه دادند چرا که بقایشان مثل عمر و ابوبکر و عثمان به همان راهها وابسته بود آخ که اگر میدانستند با بیعت واقعی با حضرت امیر مومنان ( ع ) چه برکتی برای فرزندان آدم میاوردند از محالات بود که این خلافای بی مغز و بدون هسته چنین کاری بکنند این آدم های پوچ و بی هسته که قهرمان شده بودند حتی همان رسومات عرب را پیاده نمیکردند در همه جنگ ها چه بعد از زمان شروع اسلام و چه در زمان خلفا فقط از صحنه نبرد فرار کرده بودند ابوبکر که به قول خودش زبان باز و چاپلوس بوده و حتی در جائی گفته من هر چی دارم از زبان چربم دارم عمر هم که قسی القلب بود زورگو و قلدر بود و اصلیتش مثل ابوبکر از زنگی های برده حبشه ای بوده عمر و ابوبکر و عثمان و ابن جرّاح ، ابن عوف ، عایشه ، حفصه ، ابن ابى وقّاص ، و عمرو بن عاص . ابو موسی اشعری . مسند احمد بن حنبل همه اینها سخت دلباخته ریاست بودند در زمان غدیر خم در حجت الوداع دو ماه قبل که همه با حضرت علی بیعت کردند و رسول خدا شخصا حضرت امام علی را خلیفه بعد از خودشان قرار دادند و پسران فاطمه زهرا را بعد از علی امام امت قرار دادند ما میبینیم دو ماه میگذرد حال رسول خدا روز به روز بدتر میشود چرا ؟ حال گوش کنید اینها نقشه شهادت رسول خدا را در چندین مرحله پیاده کردند ( ما فقط به سه تای آنها اشاره میکنیم که در کتاب های تسنن و تشیع نوشته شده )اول در گردونه تبوک و دوم بعد از غدیر خم حجت الوداع که نزدیک یک الی دو ماه طول کشید و سومین مرحله که کار را تمام کردند در مدینه رسول خدا به اسامه دستور میدهد لشکر را به روم ببرد و همه افراد بزرگ قریش را با خود ببرد و لعنت میکند هر کس را که برای رفتن لشکر اسامه سنگ اندازی کند ابوبکر که نرفت و به دهش رفت و دو روز آنجا با زنش ماند عمر هم به جایی نرفت و با اینکه دستور رسول خدا واضح بود ولی دیگر عمر و بقیه چیزی نمیدیدند که نگران باشند اولا به سم اطمینان داشتند دوما به صورت علنی به رسول خدا توهین میکردند و میگفتند رسول خدا ( استغفرالله ) هذیان میگوید همین عمر لعین و لعنت شده این قدر به حضرت گستاخی کرده بود که بارها به رسول خدا در زمان فوت ایشان فحاشی کرده بود مخصوصا زمانی که به دستور عمر و ابوبکر دارو را از طریق عایشه و حفصه به رسول خدا خورانده بودند عمر لعین به همه گفت بگوئید عباس عموی پیامبر دارو را به پیامبر داده و این جنایت را از خودش و ابوبکر دور کرد عمر و ابوبکر و بقیه که دستی در این ماجرا دارند بزرگترین جنایت تاریخ را رقم زدند و راه ارتباط خداوند بر انسان را بستند خدایا برای همیشه لعنتشان کن آمین.

 ما اگر کمی دقت کنیم و فکر کنیم میبینیم اگر امثال ابوسفیان ها از ته دل به اسلام دل ندادند به این خاطر بوده وقتی میدیدند کسانی مثل عمر و ابوبکر و عثمان و ابن جرّاح ، ابن عوف ، عایشه ، حفصه ، ابن ابى وقّاص ، و عمرو بن عاص . ابو موسی اشعری . مسند احمد بن حنبل و امثالهم به طرف اسلام رفتند ابوسفیان که سر دسته شان بود و این افراد را خوب میشناخت چون ذات پلید این افراد را میشناختند و میدانست این افراد برای به دست آوردن ردای آتشین خلافت خره خره هم دیگر را پاره میکنند برای همین ابوسفیان میدانست که اینها دل به اسلام راستین نداده اند درست روز بعد از به خاک سپردن رسول خدا عمر به دستور ابوبکر به خانه فاطمه زهرا با آتش هجوم بردند و باعث شهادت آن بانوی بزرگوار دو عالم شدند آن زمان بود که ابوسفیان ها پی به قضیه بردند و دیدند اینها که میگفتند ما جانمان را برای رسول خدا میدهیم ببینید هنوز خون رسول خدا خشک نشده چه بلائی به سر فرزندان رسول خدا آوردند و نوه و دختر گرامی رسول خدا را شهید کردند برای همین بود که اگر ابوسفیان ها دل به اسلام واقعی ندادند این شیاطین را خوب میشناختند دلیلش این چیزهائی بود که دیده بودند البته بر ایل و تبار ابوسفیان ها هم لعنت آمین                                         وَ سَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ

و به زودی ستمکاران خواهند دانست که چگونه زیر و زبر میشوند و چه بازگشتی خواهند داشت       

 

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( سه شنبه 91/4/13 :: ساعت 4:14 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
تعریف ناقص از حقیقت لیبرال دموکراسی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
اسرائیلیان غاصب و آواره یهودی
مرز میان حق و باطل یک تار موست
باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد
تحمل عُسرت و تنگدستی
انقلاب اسلامی ایران نمادی از قدرت و اراده خداوند
برجام دندان دردِ ملت انقلابی ایران است
به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت ، چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم
برای مبارزه با ام الشیطان سلاحی دو دَم لازم است
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 145
>> بازدید دیروز: 137
>> مجموع بازدیدها: 221734
» درباره من

منطقه و بیداری اسلامی
داریوش احمد رضا بهمنیار
سی سال قبل امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) از میان ما رفت با شکوهی بزرگ و بی نظیر، ما مردم ایران او را تشییع کردیم و این اندوهی بزرگ بر دل هایمان برجای گذاشت اندوهی برای ما و شادی برای او، چرا که مرگ حق است و بازگشت به سوی پروردگار، اما ما مردم ایران مومن ترین بنده خدا در زمان معاصر را از دست دادیم. همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و بیشتر گناهان ما از آنجاست که این واقعیت بزرگ یعنی مرگ را فراموش می کنیم هزاران انسان از اول پیدایش آمدند که حال نشانی از آنان نیست برخی انسان ها به راه راست هدایت یافتند و برخی نه، چند صباحی دیگر قطعا هیچکدام از ما نیز در این دنیا نخواهیم ماند و به سرای دیگر خواهیم رفت پس باید بکوشیم در کار نیک که تنها چیزیست که با خود خواهیم برد و از تاریخ عبرت بگیریم که کسانی که از گذشتگان خود پند نگیرند خود عبرت دیگران خواهند شد. این که بر رفتن امام راحل بگرییم موجه است اما این تمام دِینِ امام راحل بر گردن ما نیست بلکه تداوم و ماندن در راه او که راه خداست اصل است اینک حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر عظیم الشأن مسلمانان جهان و جانشین امام راحل، راه او را که همان راه خداست را ادامه می دهند و مسلمانان همه عالم را بر زمین سرافراز خواهند ساخت تا نظام جمهوری اسلامی به عنوان یادگاری در تاریخ بشر از حکومت مقتدر الهی بر زمین باقی بماند. آمریکائیان می گویند تحریم هائی که علیه ایران به کار بردیم در تاریخ جهان بی سابقه است و هر کشوری را ظرف چند سال از پا در می آورد با منطق معمول حرف آنها درست است اما انقلاب اسلامی با خواست و اراده خداوند و بر اساس الهام او شکل گرفته و قرار نیست نشان دهنده حداکثر توان یک رژیم چپاولگر زورگو باشد بلکه برای نمایش عظمتِ قدرت پروردگار عالم شکل گرفته است، اینک زمانی است که خداوند لطف و رحمت خود را شامل انقلاب اسلامی ما کرده است تا نشانه هائی از عظمت خود را بر ما نمایان سازد، در آنجا که تدبیر عقل انسان و قدرت او به انتهای خود برسد عظمت اعجاز انقلاب اسلامی نمایان می شود، امروز خداوند می خواهد این انقلاب را به پیروزی برساند تا نمونه ای باشد از حکومت الهی بر زمین که با اعجاز او همراه شده است بزرگی از آن خداست و سپاس او را که هوشمندترین و مقرب ترین بندگانش را به رهبری ما گمارده است. باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد

» پیوندهای روزانه

تابناک [2]
انتخاب [2]
پایگاه خبری انقلاب نیوز
شبکه اطلاع رسانی دانا
موسسه فرهنگی راسخون
نقل قول - وبلاگ نویسان خوزستانی
پایگاه خبری مشهد پیام [1]
شبکه خبری تحلیلی تیتر یک [1]
پایگاه خبری لنگر نیوز
ظهور
وب سایت خبری تحلیلی رصد [1]
وبلاگ نویسان خراسان رضوی [3]
سواد رسانه ای ایرانیان [1]
وبگاه جوان انقلابی [1]
پایگاه خبری شلمچه نیوز
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
برجام برای برداشتن تحریم ها بوده . جریانی منحرف از انقلاب اسلامی . دل به عشق زنده می ماند عشق به امام خمینی (ره) . حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی[-1] .
» آرشیو مطالب
پاییز 86
زمستان 1386
بهار 1387
مرداد 87
شهریور 87
تابستان 1387
خرداد 88
شهریور 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
اردیبهشت 93
فروردین 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
تابستان 93
پاییز 93
زمستان 93
تابستان 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96
زمستان 96
بهار 97
تابستان 97
پاییز 97
زمستان 97
بهار 98
تابستان 98
پاییز 98
زمستان 98
بهار 99

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
تابناک
خبرگزاری فارس
شبکه العالم
عمارنامه
پایگاه خبری فرهنگ نیوز
رجا نیوز
جام نیوز
پایگاه خبری فاش نیوز
پایگاه خبری بولتن نیوز
پایگاه تحلیل خبر باصر
پارس نیوز
مشرق نیوز
شبکه خبر
شبکه دانا
جوان انقلابی
خیبر آنلاین
ادیان نیوز
انقلاب نیوز
روایت نو
بسیج پرس

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب